کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 9
1. تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیران‏شهر)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 85-107

مهدی رحیمیان؛ فرشته حافظی؛ سعید غلامرضایی؛ نسرین حسین نژاد میر


2. ارزیابی تطبیقی شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر ورامین

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 149-176

سید عباس رجائی؛ وحید عباسی فلاح؛ اسماعیل نجفی


3. ساماندهی سیمای شهری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهر ملایر

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 91-114

ربابه رجبی امیر آباد؛ بیژن رحمانی


4. بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 105-130

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ نبی مرادپور


6. نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 145-168

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی؛ محمد حسین شریف زادگان


7. سنجش کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهر اردبیل )

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 69-92

حسین نظم فر؛ چنور محمدی


9. تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ حسن آهار؛ فرخ طهماسبی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ علی اکبر شهناز