کلیدواژه‌ها = شهر
تعداد مقالات: 3
1. تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیران‏شهر)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 85-107

مهدی رحیمیان؛ فرشته حافظی؛ سعید غلامرضایی؛ نسرین حسین نژاد میر


2. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و منطقه-ای طی سال‌های 1335-1395

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 127-148

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور