کلیدواژه‌ها = شهروندان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی چالش‌های حضور روستاییان در نواحی حاشیه‌ای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهرستان زابل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 85-110

حمید حیدری مکرر؛ صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی؛ مهرداد رشیدفر


4. میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: دره شهر)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 29-58

حسین یغفوری؛ قباد طهماسبی؛ داود حاتمی


5. میزان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری (مطالعه موردی: شهرگلوگاه)

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-26

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ غلامرضا خوش فر؛ سپیده شفائی