کلیدواژه‌ها = مدیریت
تعداد مقالات: 2
1. میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن (نمونه موردی: دره شهر)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 29-58

حسین یغفوری؛ قباد طهماسبی؛ داود حاتمی


2. ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد سکونتگاه های شهری استان مازندران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 1-21

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی؛ معصومه اکبری