نویسنده = مهرداد رشیدفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش‌های حضور روستاییان در نواحی حاشیه‌ای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهرستان زابل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 85-110

حمید حیدری مکرر؛ صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی؛ مهرداد رشیدفر