نویسنده = سهیلا رضایی آدریانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 23-44

سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی