نویسنده = حجت حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش پارامترهای فیزیکی موثر در بافت های فرسوده (نمونه موردی : شهر طرقبه)

دوره 6، شماره 23، اسفند 1392، صفحه 51-78

مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ حجت حاتمی نژاد؛ حسین حاتمی نژاد