نویسنده = محمدجواد مقصودی تیلکی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر کیفیت دسترسی محلات مسکونی بر روابط اجتماعی و سلامت ساکنین (مورد مطالعه: پنانگ مالزی)

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 200-223

معصومه هدایتی مرزبالی؛ محمدجواد مقصودی تیلکی؛ مهسان زارعی