نویسنده = سید علی المدرسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی گسترش کمی شهر و مدلسازی توسعه فیزیکی در نوار ساحلی شهر بندرعباس

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 45-56

ریحانه مداحی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی؛ رسول مهدوی نجف ابادی