نویسنده = ناصر اقبالی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش تاب آوری زیست محیطی در سطح محلات منطقه چھارده شھر تھران

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 1-20

هوشنگ هندی؛ ناصر اقبالی؛ رحیم سرور؛ زهرا پیشگاهی فرد


2. ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با استفاده از روش SWOT ( مطالعه موردی: شهر بناب)

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 151-167

زین العابدین عادلی؛ بشیر بیگ بابایی؛ ناصر اقبالی؛ اصغر حاتمی