نویسنده = کمیل عبدی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 139-166

کمیل عبدی؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ مصطفی صفایی رینه؛ شمیلا اللهیاری