نویسنده = کریم حسین زاده دلیر
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی تهیه طرح‌های سیال شهری در برنامه‌ریزی کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 85-108

فاطمه صفری؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی


2. نقش شهر بناب در توسعه اقتصاد پایدارمنطقه ای با رویکرد مدل های اقتصادی – جمعیتی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 45-64

رسول وظیفه شناس؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمد علی خلیجی