نویسنده = بتول حسین پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد سراهای محلات در جذب مشارکت شهروندان شهر تهران

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 157-178

بتول حسین پور؛ سروش فتحی