نویسنده = فرامرز هادوی
تعداد مقالات: 2
1. بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 167-194

فرامرز هادوی؛ احمد پوراحمد؛ مهناز کشاورز؛ اسماعیل علی اکبری


2. تعیین جهت های مناسب استقرار ساختمان جهت دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 155-173

حسن اکبری؛ فرامرز هادوی؛ مهدی زمانی؛ یوسف علیپور