نویسنده = لیلا کشتگر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ویژگی‌های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوان)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 1-24

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ سعید ملکی؛ فاطمه رزمگیر؛ لیلا کشتگر