نویسنده = مظفر صرافی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 145-168

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی؛ محمد حسین شریف زادگان


2. بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک برای توسعه‌ی فیزیکی شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 18-38

محمدمهدی حسین‌زاده؛ محمدرضا ثروتی؛ مظفر صرافی؛ رضا اسماعیلی؛ رویا پناهی