نویسنده = زهرا السادات سعیده زرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. سطح بندی و سنجش میزان توسعه یافتگی منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری و مقایسه تطبیقی نتایج (TOPSIS، ELECTRE و VIKOR)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 47-76

زهرا السادات سعیده زرآبادی؛ محمد رضا شامی؛ سید علیرضا حسینی