نویسنده = جمال محمدی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد سکونتگاه های شهری استان مازندران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 1-21

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی؛ معصومه اکبری