نویسنده = هوشنگ هندی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تاب آوری زیست محیطی در سطح محلات منطقه چھارده شھر تھران

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 1-20

هوشنگ هندی؛ ناصر اقبالی؛ رحیم سرور؛ زهرا پیشگاهی فرد