نویسنده = اکبر اصغری زمانی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مناطق شهری بر اساس توزیع کاربری های خدمات شهری و اثرات آن در توزیع فضایی جمعیت(مطالعه موردی: مناطق شهر مرند)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 1-20

اکبر اصغری زمانی؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ رحیم غلامحسینی