نویسنده = حسین نظم فر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بافت شهری با استفاده از روش ترانسکت نمونه موردی: شهر ارومیه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 45-66

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ منیره عمرانی


2. میزان برخورداری شهرستان های استان خوزستان از شاخص های شهر سالم

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 23-42

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی