نویسنده = هوشنگ سرور
تعداد مقالات: 2
1. تبیین دلایل نهادی- مدیریتی در شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی در ایران

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 157-190

منیژه لاله پور؛ پوران کرباسی فروش؛ هوشنگ سرور


2. ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر اهر در برابر بحران زلزله

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 87-108

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی اصل