نویسنده = مجید شمس
تعداد مقالات: 5
3. مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 117-138

احمد قاسمی؛ مجید شمس؛ غلامرضا امینی نژاد