نویسنده = مجید شمس
تعداد مقالات: 7
1. ساماندهی شهرهای جلگه‌ای با تأکید بر رویکرد توسعه میان‌افزا، مطالعه موردی: شهر بهشهر

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400، صفحه 195-222

سمانه غفاری ساروی؛ مجید شمس؛ اسدالله دیوسالار


5. مولفه های سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهری مطالعه موردی شهر براز جان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 117-138

احمد قاسمی؛ مجید شمس؛ غلامرضا امینی نژاد